Informatie over de praktijk

Tarieven Shiatsu behandeling:

  • 60 minuten € 56
  • 75 minuten € 66
  • 90 minuten € 76

Tarieven Holistische massage:

  • 45 minuten € 36
  • 60 minuten € 46
  • 75 minuten € 56
  • 90 minuten € 66

 

Voor mijn massages gebruik ik uitsluitend biologische oliën.

 

Locaties

Appelscha

Vaart ZZ 123, 8426 AL Appelscha

Groningen

Hereweg 4, 9724 AA Groningen

Behandelingen op maandag t/m zaterdag.
Ik werk op afspraak, e-mail of bel gewoon even.

 

Beroepsvereniging

Ik ben onder de naam J.L. Mook met lidnummer L2592 als therapeut met de A-status aangesloten bij de NVST, de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Therapeuten met de A-status voldoen op alle onderdelen aan de opleidingseisen zoals die zijn gesteld in de statuten van de vereniging.

Deze beroepsvereniging biedt, naast een solide kwaliteitsbewaking van de therapeuten en belangenbehartiging voor cliënten, een meer uitgebreide mogelijkheid van vergoeding van de therapiekosten. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapiekosten (gedeeltelijk) van aangesloten therapeuten. Of uw verzekering de NVST heeft opgenomen in het vergoedingenstelsel is terug te vinden in uw polisvoorwaarden.

Lees ook bij de NVST: Zorgverzekeraars
en Meld een klacht over een therapeut

 

Daarnaast ben ik ingeschreven bij het beroepsregister van de RBCZ

De stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.