Informatie over de praktijk

Tarieven Shiatsu behandeling:

  • 60 minuten € 56
  • 75 minuten € 66
  • 90 minuten € 76

Tarieven Holistische massage:

  • 45 minuten € 36
  • 60 minuten € 46
  • 75 minuten € 56
  • 90 minuten € 66

 

Voor mijn massages gebruik ik uitsluitend biologische oliën.

 

Locaties

Groningen

Albertine Agnesplein 2A | 9717 EV Groningen

Behandelingen op maandag t/m zaterdag.
Ik werk op afspraak, e-mail of bel of app gewoon even.

 

Beroepsvereniging

Ik ben onder de naam J.L. Mook met lidnummer L2592 als therapeut met de A+ status aangesloten bij de NVST, de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Therapeuten met deze status voldoen op alle onderdelen aan de opleidingseisen zoals die zijn gesteld in de statuten van de vereniging.

Deze beroepsvereniging biedt, naast een solide kwaliteitsbewaking van de therapeuten en belangenbehartiging voor cliënten, een meer uitgebreide mogelijkheid van vergoeding van de therapiekosten. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapiekosten (gedeeltelijk) van aangesloten therapeuten. Of uw verzekering de NVST heeft opgenomen in het vergoedingenstelsel is terug te vinden in uw polisvoorwaarden.

Lees ook bij de NVST: Zorgverzekeraars

 

Daarnaast ben ik ingeschreven bij het beroepsregister van de RBCZ

De stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

 

Klachten

Ik ben gebonden aan de beroepscodes, het klachtrecht van de NVST en het tuchtrecht van de TCZ (Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg). De TCZ is een tuchtrechtregister van de koepelorganisatie RBCZ.

 

Opleidingen

Opleidingen die ik gevolgd heb, zijn Shiatsu Ryoho, HBO Medische Basiskennis en HBO Psychologie.