Informatie over de praktijk

Tarieven Shiatsu behandeling:

  • 60 minuten effectief € 55
  • 75 minuten effectief € 65
  • 90 minuten effectief € 75

Tarieven Holistische massage:

Voor mijn massages gebruik ik uitsluitend biologische oliën.

 

Locaties

Appelscha

In mijn praktijk in Appelscha
masseer ik alle dagen.

Groningen

Op donderdag en zaterdag in
YogaCentrum Maria Hartog
Rabenhauptstraat 9, 9725 CA Groningen

Behandelingen alleen op afspraak, email of bel gewoon even.

 

Beroepsvereniging

Ik ben onder de naam J.L. Mook met lidnummer L2592 als therapeut met de A-status aangesloten bij de NVST, de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Therapeuten met de A-status voldoen op alle onderdelen aan de opleidingseisen zoals die zijn gesteld in de statuten van de vereniging.

Deze beroepsvereniging biedt, naast een solide kwaliteitsbewaking van de therapeuten en belangenbehartiging voor cliënten, een meer uitgebreide mogelijkheid van vergoeding van de therapiekosten. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de therapiekosten (gedeeltelijk) van aangesloten therapeuten. Of uw verzekering de NVST heeft opgenomen in het vergoedingenstelsel is terug te vinden in uw polisvoorwaarden.

Lees ook bij de NVST: Zorgverzekeraars

 

Daarnaast ben ik ingeschreven bij de SRBAG, Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg.